top of page

Geamannan Gàidhealach a' Cheann Mhòir

’S e tachartas air leth cudromach a th’ ann an Geamannan Gàidhealach a’ Cheann Mhòir dhomh. Bha m’ òige gu lèir (a dh’aindeoin gluasad cho mòr) a’ tionndadh mun cuairt orm a’ tighinn dhachaigh dhan Cheann Mòr gu mo shean-phàrantan agus a’ frithealadh nan Geamannan. Tha mi a-nis nam bhall pròiseil de Chomann Geamannan Gàidhealach a’ Cheann Mhòir.

 

Geamannan Gàidhealach a' Cheann Mhòir (Bho 1991)


Tha e mar dhleastanas aig a’ Chomann againn ar cultar agus traidisean Ceilteach àrach agus a bhrosnachadh anns a h-uile cruth – dannsa, ceòl, agus spòrs – agus Geamannan Gàidhealach a’ Cheann Mhòir a stèidheachadh mar cheann-uidhe dibhearsain/chultarach.

bottom of page